{lang=EN}

This is a manual about JSXGraph.

(Work in progress)

JSXGraph is a cross-browser JavaScript library for interactive geometry, function plotting, charting, and data visualization in the web browser.

This book covers the basics, how to build simple constructions and also some advanced topics on how to include JSXGraph in Moodle.

To build JSXGraph constructions you don't need to be programmer (although it helps), but is rather more like putting together elements of the construction.

Below is an example of power of JSXGraph. Hint: Move the dot and observe. {/lang}

{lang=CZ}

Příručka pro práci v JSXGraphu.

(Na tomto díle se stále pracuje)

JSXGraph je knihovna JavaScriptu pro realizaci dynamické interaktivní geometrie, vykreslování funkcí, grafů a další vizualizace dat přímo ve webovém prohlížeči, nezávisle na jeho typu.

Tato příručka je věnována především úvodu do základních konstrukcí v JSXGraphu, nevyhýbá se však ani pokročilejším tématům, především v souvislosti se začleněním JSXGraphu do Moodle.

Chcete-li tvořit dynamické materiály v JSXGraphu, nemusíte být nutně programátorem (i když by Vám to samozřejmě pomohlo), ve většině případů práce připomíná spíše skládání prvků stavebnice.

Níže je uvedena ukázka možností JSXGraphu (Návod: Pohybujte posuvníkem - bodem na úsečce při dolním okraji okna a sledujte, co se děje). {/lang}

{lang=SI}

To je priročnik o JSXGraphu.

JSXGraph je knjižnica JavaScript v brskalniku za interaktivno geometrijo, risanje funkcij, grafikone in vizualizacijo podatkov v spletnem brskalniku.

Ta knjiga zajema osnove, kako zgraditi preproste konstrukcije in tudi nekatere napredne teme o tem, kako vključiti JSXGraph v Moodle.

Če želite zgraditi JSXGraph konstrukcije, vam ni treba biti programer (čeprav pomaga), ampak je bolj podoben sestavljanju elementov konstrukcije.

Spodaj je primer moči JSXGraph. Namig: premaknite piko in opazujte. {/lang}

{lang=DE}

Dies ist ein Handbuch zu JSXGraph.

(In Entstehung)

JSXGraph ist eine browser-unabhängige JavaScript-Bibliothek zu interaktiver Geometrie, Funktionsgraphen, Diagrammen und Daten-Visualisierung im Web-Browser.

Dieses Handbuch beschreibt die Grundlagen, wie einfache Konstruktionen erstellt werden können, sowie einige fortgeschrittenere Themen, zum Beispiel die Einbindung von JSXGraph in Moodle.

Um JSXGraph-Konstruktionen erstellen zu können, muss man kein Programmierer sein (obwohl es hilfreich ist); es ist mehr ein Zusammenstellen der Konstruktionselemente.

Das Beispiel unten zeigt die Mächtigkeit von JSXGraph. Hinweis: Bewegen Sie den Punkt und beobachten Sie was geschieht. {/lang}

ITEMS Cofunded by the Erasmus+ programme of the European union